Het reglement

"Easy rules make a nice game"

           Reglement TOUR ECOSSE              
De organisatie heeft altijd gelijk en protesten worden NIET aangenomen c.q. behandeld.
De aanwijzingen van de Officials dienen terstond te worden gevolgd.
De TOUR ECOSSE wordt gehouden onder normen en goedkeuring van de RSAC Motorsport Schotland en de MSA Engeland.
De deelnemers aan de TOUR ECOSSE zijn te gast in Engeland en Schotland en dienen zich aan alle (verkeers)-regels van dat land te houden. Snelheid- en andere overtredingen in de bebouwde kom worden beloond met 1000 strafpunten
De deelnemers rijden voor eigen risico en moeten zelf voor voldoende verzekering zorg dragen. De organisatie van de TOUR ECOSSE is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook.

Digitale tijd- en afstand meting zijn niet verboden. Wel verboden zijn navigatiesystemen, laptops, i-pads en zelf meegebrachte kaarten. Bij overtreding krijgt de deelnemende equipe het max. aantal strafpunten per dag. Er wordt op gecontroleerd!
GSM telefoon is toegestaan c.q. gewenst, maar zonder navigatie systeem!! Belangrijk: Tijdmeting – Routecontroles.


1 – Tijdkaart verloren of zoek geeft maximale strafpunten per dag.      

2 – Alle  RC (routecontroles) staan links van de weg en evt. rechts bij langzame situaties.  
TC (tijdcontrole)kan links of  rechts van de weg staan of in en bij een gebouw ter plaatse. TC’s en RC’s worden getoond bij de uitleg. De organisatie controleert aan de hand van RC’s en TC’s of men de juiste route heeft afgelegd. Bij TC :- “bemand” : Tijdkaart laten invullen - “onbemand” :  Tijdkaart zelf invullen.  Bij RC: - “bemand”   : Tijdkaart laten invullen.   - “onbemand ”: Tijdkaart zelf stempelen of getoonde letter of cijfer noteren in het eerstvolgende lege vakje op stempelkaart   Bij TC waar je vroeger mag binnenkomen staat een sterretje op de tijdkaart.

3 –  De volgende route systemen worden gebruikt: a – Ingetekende lijn op/naast de te volgen weg. b – Punten/pijlen op de kaart via kortste route of andere opdracht. U dient een constructie te maken zonder te keren op de weg. Pijlen dienen altijd in zijn geheel            bereden te worden. Weggedeelten mogen meerdere malen bereden worden tenzij           anders wordt aangegeven. c – RE (regelmatigheid etappe) met voorgeschreven gemiddelde snelheid. d – Bijzondere opdrachten. e–  TOUR ECOSSE bordjes met gekleurde pijl zijn nooit voorzien van een letter, cijfer of stempel, deze zijn geplaatst als aanwijzing. f-  Aanwijzingen van de O-wagen altijd volgen. (Gekleurde pijlen voorzien van tekst)

4 – Tijdmeting. a – Tijdens een traject mag U nergens meer dan 10 minuten te vroeg zijn. 1e overtreding: 50 strafpunten  2e overtreding: 300 strafpunten 3e overtreding:  uitsluiting b – Bij TC ‘bemand’  inklokken op de ideale passeertijd van Uw tijdkaart. Passeertijd is b.v. 13.01.00, dan moet U in klokken zolang 13.01 op de klok staat. 13.01.00 t/m/ 13.01.59 is 13.01.Bij TC mag U 1 minuut voor de ideale passeertijd binnenkomen. Echter, altijd tijdkaart aanbieden of invullen op ideale tijd. U krijgt dan Uw ideale passeertijd genoteerd. c - Bij TC “onbemand” zelf uitklokken op de ideale passeertijd van Uw tijdkaart of de actuele tijd invullen indien U te laat bent. Hier dient U altijd op de minuut te vertrekken, b.v. 13.01.00!! Strafpunten bij TC: Iedere minuut te vroeg is 1 strafpunten, uitgezonderd TC met*- Iedere minuut te laat is 1 strafpunt. - Indien U een TC mist of meer dan 15 minuten te laat bentkrijgt U 50 strafpunten.- Indien deelnemers aantoonbaar in een file geraken, of andere deelnemers helpen bij pech, noteer dan de verloren tijd, TC strafpunten worden eventueel aangepast. Bij een TC moet U altijd op Uw ideale passeertijd vertrekken. Tussen TC’s mag max. 15 minuten ‘lateness’ worden meegenomen. Inhalen van de verloren tijd is niet toegestaan. Bij pauze-stops weer op ideale tijd vertrekken.      

Strafpunten bij RC: - Een RC missen levert 50 strafpunten op. d – RE (regelmatigheid etappe) met voorgeschreven snelheid. De tijdopname is per seconde. Wisselen van snelheid kan mogelijk voorkomen. Er wordt bij iedere RE minimaal één geheime tijdcontrole uitgevoerd. Bij een zelfstart, naast het vakje “ideale tijd”, de werkelijke tijd invullen op de tijdkaart. Bij “te laat” eventueel op halve minuut starten zodat je niemand hindert.

Bv. 13.52.30  =  halve minuut na 13.52. Strafpunten RE:

- Te vroeg of te laat levert 1 strafpunt per  seconde op.
- Maximale strafpunten, bij tijdafwijking, >30 seconden is 30 strafpunten.

Deelnemers die te kennen geven te willen inhalen, moeten direct voorbij gelaten worden. Bij herhaalde obstructie volgt uitsluiting.
Motto van onze toeren is:  Frustration causes accidents. Allow to pass.

Service Team: Maximale reparatietijd onderweg is 20 minuten.Niet te repareren dan zelf in overleg zorgen voor repatriëring auto, b.v. door KNAC of ANWB.Het Service Team is geen restauratie team!!
Winnaar is diegene die het minst aantal strafpunten heeft gekregen.

We kennen een eerste, tweede en derde plaats overall en een speciale prijs. Alles waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie vanaf de start van de TOUR ECOSSE  

Past Tour Ecosse results
Results_2017.pdf
1.2MB
Results_2017.pdf
1.2MB
Results_2017.pdf
1.2MB
Results_2017.pdf
1.2MB
Results_2017.pdf
1.2MB
Past Tour Ecosse results
Results_2017.pdf
1.2MB
Results_2017.pdf
1.2MB
Results_2017.pdf
1.2MB
Results_2017.pdf
1.2MB
Results_2017.pdf
1.2MB
Past Tour Ecosse results
Results_2017.pdf
1.2MB
Results_2017.pdf
1.2MB
Results_2017.pdf
1.2MB
Results_2017.pdf
1.2MB
Results_2017.pdf
1.2MB